Välkommen till mitt virtuella herbarium

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

Sida 14

Kryptogamer Pteridophyta: är för mig de mest svårbestämda men får ändå hänga med i mitt herbarium och kanske finns det en snäll person som kan ge en ledtråd. Jag är medveten om att det är svårt att artbestämma från ett foto men jag är tacksam för minsta lilla idé så jag ev. kan gå vidare och jämföra med mina anteckningar.

Skicka gärna ett e-mail till  Webba

Fräken

Hippuris vulgaris Equisetum arvense  
Hästsvans Åkerfräken  
Equisetum sylvaticum Equisetum sylvaticum  
Skogsfräken  (Rävsvans) Skogsfräken  (Rävsvans)  

Lummer

 Lycopodium clavatum Lycopodium annotinum  
Mattlummer Revlummer  

Bräken

Polypodium vulgare Athyrium filix-femina
Stensöta Majbräken Örnbräken
Dryopteris dilatata
Spjutbräken

 

 ? c:a 70 cm långa gängliga blad med mycket sirliga och fina småblad med mycket få och små sporkroppar på en nästan kal stjälk. I ett vattenfyllt dike Lundbräken
Gymnocarpium dryopteris  
Ekbräken ? C:a 90 cm hög Stora sporkroppar ser ut som hoprullade larver