Välkommen till mitt virtuella herbarium

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

Sida 12

Barrväxter

Pinus mugo Turra. Oxelösnund Pinus mugo Turra. Oxelösund Pinus sylvestris. Oxelösund
Svarttall hanblommor Svarttall honblommor Vanlig tall
Picea abies. Skavsta Nävekvarn  Småland
Vanlig gran Sockertoppsgran naturlig ej planterad Ormgran naturlig i ett bestånd med granar olika gamla
   
Gran med gardingrenar    
Larix decidua. Kinnekulle Kinnekulle Larix decidua vivesta
Lärk Lärk Lärk
Juniperus communis. Brannäs Oxelösund    
En    
Ållebrg Ekensberg Eskilstuna Skavsta
Krypen (variant på vanlig en) Enbär Grangall

Lövtrad och buskar

Sälg och vide

Salix phylicifolia. Aspa grusväg Oxelösund Salix myrsinites  Ålleberg Treslövsläge
Grönvide Glansvide Krypvide
Salix caprea Salix caprea
Sälg han Sälg hon Sälg hon
 Salix sphacelata Salix pentandra
Gråsälg Gråsälg Jolster
 
Gråvide Gråvide  

Asp

Johannisberg, Västerås Populus tremula. Björkvägen Oxelösund
Asp honhänge Asp hanhänge Asp med en höstfärgad gren

Björk

Betula pubescens. Frösängsvägen Oxelösund Betula pubescens, Oxelösund Betula pubescens. Oxelösund
Glasbjörk Björkhängen glasbjörk Glasbjörk
Betula pendula. Hindås folia crispa. Nyköping
Vårtbjörk Fransbjörk                          Häxkvastar på björk

Al

Alnus incana Alnus glutinosa. Oxelösund

Gråal

Klibbal

Klibbal

Lönn

Acer platanoides. Harpsund Acer platanoides. Oxelösund Acer pseudoplatanus. Oxelösund
Lönnblommor  Höstvacker lönn Tysk lönn
Acer campestre. Oxelösund  Oxelösund Oxelösund
Naverlönn Lönnbladsvariation Lönnbladsvariation

Ek

Quercus robur. Torp Husby-Oppunda Quercus robur. Brukshundklubben. Oxelösund . Oxelösund
Ek Ekollon Ekens hanhängen och infälld bild på honämnet

Hassel

Corylus avellana. Gottskär V Götaland Ålleberg Ålleberg
Hasselns hanhänge och honblomman - det lilla röda på samma kvist Hassel Hassel

Alm

Ulmus glabra. Ulmus glabra. Nyköping  
Alm Alm  
Tilia cordata. Oxelösund Fagus sylvatica. Oxelösund  
Parklind Bok  
Aesculus hippocastanum. Oxelösund Norrköping Cornus alba. Oxelösund
Hästkastanj Röd hästkastanj Kornell

Syrenväxter

Fraxinus excelsior L Svärta Nyköping Syringa vulgaris hemma  
Ask Syren  

Mistelväxter

Tibastväxter
Viscum album Johannisberg, Västerås Viscum album Johannisberg, Västerås Daphne mezereum. Nävekvarn
Mistel Mistel Tibast
Hampväxter
Urtica dioica. Oxelösund Urtica dioica. holosericea Oxelösund Humulus lupulus. Skavsta Nyköping
Brännässla Skogsnässla Humle