Del 1

 

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

 

 
 

 

21/3 2008 
Samling före spårläggning

Första spåret för Mia lades i nysnö den 21 mars. Ett U-spår i 15 cm nysnö och betydligt djupare på en del ställen. Marken var inte frusen och stora vattensamlingar fanns överallt. När spårningen började, började också nästa ymniga snöfall för dagen. Mia var en aning ivrig i början men det gick att lugna henne. Hon satt fint vid vägkanten när jag undersökte "skottplatsen" Hon fick nosa på marken och tog spåret  med en gång efter kommando. Vid första vinkeln blev hon lite konfunderad men redde ut problemet och fortsatte . Strax innan andra vinkeln tappade hon spåret och for långt ut till höger. Jag tog tillbaks henne där hon ännu hade spårvittring och hon hittade spåret direkt. En brant nerförsbacke i högt ris var inga problem liksom spåret som av misstag blev lagt över en väg - heller inga problem. Sista biten till klöven gick över stora högar med risavfall från skogsavverkning och var ganska svårframkomlig. Efter ytterligare ett tillbakatagande kom hon rätt och hittade klöven. Hon går fint med nosen i backen men har lite för bråttom ännu.

Min kommentar: Jag är nöjd med hennes insats.

26/3 2008

Första träningsspåret hemma. Enkelt U-spår med tre vinklar istället för två. Mia ringade vid två vinklar, det första och det tredje.

Hon tog spåret bra hela vägen.  Hon var lite lugnare än vid första spårtillfället.

29/3 2008

Andra spåret i cirkelns regi: Också ett U-spår i ganska oländig terräng. Snöfläckar kvar och stark vind. Första delen fick Mia vittring i vinden även av ett annat spår som gick parallellt c:a hundra meter ifrån. Snart nog var hon på det rätta spåret med nosen i backen. Spåret gick uppför ett brant berg och ner på andra sidan, över en liten vattensamling och till första vinkeln . Vinkeln tog hon utan att ringa och gick rakt till nästa vinkel med vinden bakifrån. Hon ringade vid nästa vinkel och hittade snart spåret som var lagt med bloduppehåll i c:a 10m. Sen var det bara att hänga med som en bromskloss fram till klöven.

Min kommentar: Mia går att läsa bra men har ännu lite för bråttom. När hon gick från spåret, tittar hon frågande på mig och gick snabbt tillbaks och hittade spåret utan någon ny kommendering.

Är det min tur snart?

Ni bara sitter och fikar!

Hania, Skogsmulle och Anders, innan Isis ska gå spåret

 

31/3 2008

Andra träningsspåret hemma.  Ett fullspår - anlag - och Mias första. Skogsbacken som förra året var helt orörd var nu hårt gallrad och mängder med promenadstigar hade tillkommit. Spåret blev lagt över sex stigar där jag undvek blodspår. Uppehållen blev mellan 2 och 4 meter.

Inför spårning och i spårstarten var Mia ganska ivrig . Hon fick lugna sig med att sitta still en stund och det hjälpte. Hon tog spåret över första stigen till första vinkeln utan problem. Ringade inte. Andra sträckan till nästa vinkel gick lika bra. Tredje sträckan över nästa stig gick bra och i nästa vinkel ringade hon ganska länge innan hon hittade spåret. På fjärde sträckan gick spåret över de två bredaste stigarna. Korta nosningar i stigriktningarna åt vardera håll men hon kom snart på spåret igen - självmant.  Sista vinkel ringade hon åter ganska mycket och tog spåret även utan bloddropp då det tog slut strax efter sista vinkeln. Här gick spåret åter över två stigar. Med vinden snett från vänster emot oss gick hon långt till höger men gick ändå rakt på klöven. Sista sträckan tog hon med luftvittring.

 

Min kommentar: Trots de många bloduppehållen  och trots att stigarna hade besökts av andra hundan efter spårläggningen, tog hon spåret bra. Hon ringade bra när hon ringade och med endast klövsläp och klöv c:a 100 meter längre fram, hittade hon klöven utan att förirra sig bort.

 

4/4 2008

Tredje träningsspåret hemma.  Kuperad terräng med stora stenar och omväxlande nästan meterhögt blåbärsris samt några berg som inte gick att klättra i.  På grund av terrängen blev första sträckan knappt 20 m och det var inga problem för en mycket ivrig Mia. Första vinkeln ganska öppen men Mia hittade snabbt spåret. Nästa sträcka blev inte mycket längre men vinkel två som den skulle. Strax innan andra vinkeln fick Mia sitta en stund för att lugna sig. Hon ringade lite innan hon tog spåret efter vilan. Tredje sträckan blev lång och ganska kurvig och Mia glömde bort spåret en gång när hon hittad färsk rådjursspillning men efter en stund nosande var hon åter på spåret.  Tredje vinkeln i en bergsskreva var inga problem. Fjärde sträckan blev kort och med sista vinkel också ganska öppen. Bloduppehåll i 15 meter och Mia ringade bra och kom åter på spåret. Från sista vinkeln till klöven var spåret bara 50 m åter på grund av terrängen.

 

Min kommentar: Mia är lite för ivrig men det går ganska bra att ta ner henne på jorden igen. I dag var hon mera svårläst  men jag skyller på det höga blåbärsriset där hon plöjde igenom som  en ångvält och ibland försvann helt, bara svansen stack upp.

Två timmar efter Mia hade gått spåret, fick Sidus gå samma sträcka. Han är betydligt lugnare och mera metodisk men han gick inte som Mia genom blåbärsriset utan skuttade som ett rådjur. Ändå hade han hela tiden koll på var spåret gick. Han ringade bra och hittade spåret snabbt och rådjursspillningen bekom  honom inte. Han följde spåret riktigt bra. Tråkigt att han är så skotträdd.

 

5/4 2008

Tredje spåret i cirkelns regi och första anlagsspåret.  Bergknallar, hyggen, snårskog och sumpmark. Spårstarten gick lugnare i dag. De två första vinklarna tog Mia utan att ringa. Strax innan tredje vinkeln kommenderades hon att sitta då matte hade besvär med att ta sig ner för ett berg med stora stenar, kvistar och ett kullfallet träd nedanför. Mia tog spåret omedelbart när hon fick kommandot. Tredje vinkeln ringade hon bra och på fjärde sträckan tog hon en paus i en vattenpöl där hon lade sig ner och drack. En kort stund låg hon innan hon självmant gick på spåret igen. Bloduppehållet på den torra solbelysta marken var inget problem. Fjärde vinkeln ringade hon i ganska vida cirklar och hitta spåret bra. På sista sträckan fick hon åter sitta och vänta på en tråkig matte som den här gången hade besvär med att ta sig uppför  ett berg. Snabbt på spåret igen och raka vägen till klöven.

 

Min kommentar: Stor skillnad redan i hennes ivrighet innan spårstart. Hon är snabb och vet absolut vad hon gör. Det syntes bra när hon lade sig i vattenpölen.

Lite undervisning i lydnad

 
 

Marita med Alva

Här behövs inga ord

 

Nästan hela gänget

 
 

Niclas och Freddie..

...har fått sällskap av Selma

 
 

Lennart och Melvin

 

Eftersnack

 

Hemma med välpaketerat byte

 

10/4 2008

Fjärde spåret hemma och andra hellånga anlagsspåret. Blandad terräng med stora områden  vattensjuk mark och stora platta och mossiga hällar.  Vinden blåste snett från vinkel tre till platsen för klöven.  Spåret låg i 3 tim 30 min. och var osnitslat.

Lite för mycket upphetsad då "brorsan" inte kunde hålla tyst i bilen ut. Efter promenaden till spårstarten på c:a 100 m hade Mia återfått lite av lugnet. Satt fint före start, tog spåret rakt utan att ringa ända till tredje vinkeln där vi strax innan vinkeln stötte på Sörmlandsleden. Hon ringade i stora vida cirklar men återkom till tredje vinkeln, stannade upp en stund och tittade sig omkring innan hon kom på att det var spåra hon skulle göra och det blev åt rätt håll.. Bloduppehållet blev över andra korsningen av Sörmlandsleden och det gick galant. Sista delen av fjärde sträckan hade jag lagt spåret i små dalgångar mellan inte allt för höga kullar. Spåret gick lite sicksack ömsom i dalen och ömsom upp på kullarna. Hon följde spåret utan problem. Sista vinkeln, åter vida ringningar men hittade spåret ganska snabbt. Sista sträckan gick hon rakt till klöven och lade sig ner invid den.

Min kommentar: Det gick bra att läsa henne i dag. Hon spårar metodiskt men  blir en aning upphetsad och ivrig då hon tappar spåret. Själva spårningsarbetet var inget särskilt att anmärka på. Måste kanske ta med mig vatten nästa gång. I den här terrängen är linan jag använder inte bra då den lätt hakar fast i trädens bark och liggande ris då hon ringar i mindre cirklar.

Lite bilder av medföljande husse

 

På med sele

 

Över blåbärsris...

 

...mossa och torra  omkullfallna träd

 

Stenar med lömsk, hal mossa och en ivrig Mia...?

 

 

Var blev du av matte? Res på dig så går det bättre

 

Nu går vi hit och...

 

...över Sörmlandsleden

 

Nu hittade jag nå't. Bra

 

"Duktig hund"!

 

 En slick kan jag ta

 

 

Så här trött blev jag

 

 

 

Till del 1  2  3  4  5  6   7 8  9

 

 

 

IngEr's Design & Grafik 2008