Från min virkade  produktion   Ej fullständig
med början från år 1978 och framåt.    

Design Inger Eichhorn Ohlsson

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn  Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson och  

Ken Dowsing, P.O. Ingvarsson, Stig Grip, Ragnar Lindblad, Marie Andrén, Thorsten Ottosson, Bengt H Malmkvist,

Sten  Nachenius, Björn Breitholtz, Mikael Jakobsson, Hans-Ove Ohlsson

 

Jag gör inte längre några beskrivningar och jag säljer inte  något av tidigare publicerade mönster eller beskrivningar

Mattor

         

 

Bonader

           
           
           
 
     

 

Lampskärmar, lampslöjor

       
       
       
       

Brudkronor

         

Kragar

 

Spetsar
       

Brickband Toarullshållare

         
 
         

Grytlappar Grillvantar

       
 
 
 

Sjalar

 
       
       

 

IngEr's Design & Grafik