Från min virkade  produktion   Ej fullständig
med början från år 1978 och framåt.    

Design Inger Eichhorn Ohlsson

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn  Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson och  

Ken Dowsing, P.O. Ingvarsson, Stig Grip, Ragnar Lindblad, Marie Andrén, Thorsten Ottosson, Bengt H Malmkvist,

Sten  Nachenius, Björn Breitholtz, Mikael Jakobsson, Hans-Ove Ohlsson

 

Jag gör inte längre några beskrivningar och jag säljer inte  något av tidigare publicerade mönster eller beskrivningar

Stjärnor,  Övrigt
 
 

 

Pynt

 

 

 

       

 

 

 

IngEr's Design & Grafik