Från min virkade  produktion   Ej fullständig
med början från år 1978 och framåt.    

Design Inger Eichhorn Ohlsson

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson

Ken Dowsing, P.O. Ingvarsson, Stig Grip, Ragnar Lindblad, Marie Andrén, Thorsten Ottosson, Bengt H Malmkvist,

Sten  Nachenius, Björn Breitholtz, Mikael Jakobsson, Hans-Ove Ohlsson

 

Jag gör inte längre några beskrivningar och jag säljer inte  något av tidigare publicerade mönster eller beskrivningar

Gardinkappor

 

     
           
           
           
Originalmodell gardin Marks Kattens förvrängning        
  Originalmodell gardin Marks Kattens idé Originalmodell gardin Marks Kattens idé  
           
           
   
           
 
           

 

 

IngEr's Design & Grafik