Några tips från min stickhörna

Design Inger Eichhorn Ohlsson      

Respektera upphovsrätten!  Inga bilder får kopieras eller lånas utan tillåtelse.

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn  Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

Så här gör jag då jag ska avmaska löst en resår med virknål

Sista varet som också är avmaskningsvarvet,  stickar jag med en mycket grövre sticka. Här är  resåren stickad med stickor 3 och sista varvet med en strumpsticka 6. Hela varvet bör stickas klart innan avmaskningen börjar
När jag har använt stickor 3 för resåren, då använder jag virknål Inoxal 2½ - 3 vid avmaskningen.

Avmaskningen blir som att virka. Varje maska dras igenom bara så mycket att den kommer igenom den första maskan på virknålen.

Börja avmaska där sista varvet började. Maska av åt samma håll som sista varvet stickades så  tråden kan dras igenom den sista avmaskade maskan.

Kanten blir lagom lös och drar ihop sig bra

 

Så här gör jag en fin kant nertill när det behövs läggas upp många nya maskor

 

När jag lägger upp flera nya maskor i ett pågående arbete brukar jag virka luftmaskor istället för vanlig uppläggning

På höger sida med rätsidan uppåt:

Drag upp en maska i kantmaskan på varvet före, virka de antal maskor som ska läggas upp för över maskan från virknålen till stickan och  plocka upp maskorna i den virkade bakre maskbågen. Börja i andra virkade maskan från stickan räknar

På vänstersidan  med rätsidan uppåt

Drag upp en maska i kantmaskan under och virka de antal maskor som ska läggas upp

På den  här sidan plockas de virkad luftmaskornas bakre maskbåge direkt upp på stickan. Hoppa över den sisa maskan så att maskan på virknålen inte glider igenom och försvinner

Det blir från avigsidan som maskorna blir "normala" stickmaskor.

 

Det här är det slutgiltiga resultatet. En jämn och fin kant och inga stora fula öglor

 

Så här stickar jag ihop en axel

  Att sticka ihop en axel kan ibland vara ganska bökigt och det är lätt hänt att maskorna inte kommer i den ordning som gör avmaskningen fulländad. Det är också lätt att tappa bort en maska.
Så här gör jag:

Kontroller att det finns lika många maskor på bak- och framstycket. Lägg delarna med rätsidorna mot varandra

När jag stickat med

 stickor 3½..

I stället för att krångla med att sticka ihop en och en maska från vardera sticka, plockar jag över maskorna i tur och ordning på en klenare strumpsticka. Jag börja med att  ta en maska från den bakre stickan därefter från den främre stickan och fortsätter så tills alla maskorna är överförda växelvis,  varannan gång den främre - varannan den bakre - osv.

..plockar jag över maskorna på en strumpsticka 2½..

Så här ser det ut innan jag fortsätter mitt arbete  
Därefter stickar jag ihop maskorna och denna gången på en mycket grövre strumpsticka. Jag stickar alla  maskor rätt så att "sömmen" blir jämn, även när jag stickat resår,  vilket den inte blir om man växlar mellan avigt och rätt

 

..sen använder jag strumpsticka 6..

Avmaskningen blir som att virka.

Börja avmaska där hopstickningen började. Maska av åt samma håll som sista varvet stickades så  tråden kan dras igenom den sista avmaskade maskan

 

..och virknål 2½ -3

Så här ser det ut på avigsidan  
Så här ser det ut på rätsidan

 

 

 

IngEr's Design & Grafik 2011