Från min stickade produktion  2010

Design Inger Eichhorn Ohlsson

Respektera upphovsrätten!  Inga bilder eller modeller får kopieras eller lånas utan tillåtelse.

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn  Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson  

 

Jag gör inte längre några beskrivningar och jag säljer inte  något av tidigare publicerade mönster eller beskrivningar

 

     
       
     
     

sida 2011

 

IngEr's Design & Grafik 2010