Från min stickade produktion  2003 - 2008

Design Inger Eichhorn Ohlsson      

Respektera upphovsrätten!  Inga bilder eller modeller får kopieras eller lånas utan tillåtelse.

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn  Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

Jag gör inte längre några beskrivningar och jag säljer inte  något av tidigare publicerade mönster eller beskrivningar

 

2008
   

 

2007

 

2006

2005

   

2003

   

 

 

IngEr's Design & Grafik 2008