Från min stickade produktion  2003 - 2008

Design Inger Eichhorn Ohlsson      

Respektera upphovsrätten!  Inga bilder eller modeller får kopieras eller lånas utan tillåtelse.

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn  Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

Jag gör inte längre några beskrivningar och jag säljer inte  något av tidigare publicerade mönster eller beskrivningar

 

2008
   

 

2007

 

2006

2005

   

2003

   

 

Sida 2009

 

IngEr's Design & Grafik 2008