All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn  Ohlsson

Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

 

 

 

  Foto: © I. Eichhorn

Sidus 5 år och 11 månader

HD - C

Godkänd för eftersök

 

 

 

 

   VARPELIDENS

   C-BACCIO   SIDUS

 

 DKUCH EECH FINUCH

 FINV-00 NUCH

 PUNATASSUN BESANDO

 

  FINUCH

  ZARTUBER 

 IRCUS 
 POLA 
   FINUCH ITCH

   DASY 

 WALDO 
 MANDY 
 NORDV-98 SUCH NUCH

 COBBY´S C-PANNACOTTA

 

  NORDUCH NV-98 SV-99

  RE D´ABRUZZO GERRY 

 ITCH ARNO 

 TCH SUCH

 RE D'ABRUZZO ADA 

 SV-97 JEUW-97 SUCH DKUCH        COBBYS´s C-TARTUF DI 

 CIOCCOLATA

 SV-95 NORDUCH

 EUW-96 IVAN 

 NORDV-95 SV-96 NORDUCH

 RE´ABRUZZO CATERINA 

 

 

 

Foto: Per Undén            

Foto: Per Undén             

Pappa Sando

Mamma Cottan

      Sidus 4 månader

 

Sidus nästan 6 månader

 

 Sidus 13 månader

 

Sidus 17 månader

 

Sidus 2 år

 

Sidus 25 månader

 

 Sidus 2 år och 10 mån

 

Sidus 4 år 6 månader

 

 

Sidus 4år  10 mån

 

 
   

 

 

IngEr's Design & Grafik 2008