Foto ©  I Eichhorn  Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

 

Mia 26 månader

 

HD - B  Ögon UA

3 x BIR-VALP  &  BIG-VALP 2  &  3 x HP 

Godkänd för eftersök

Känd Mh status

Viltspårchampion 19/5 2011

 

  VARPELIDENS

  E-DI ALLORA MIA

 

  ITCH

  DIABOLIK DELLE FARNIE

  ITCH BERNY DELLE FARNIE   KIM
  MILLY
  ITCH OFRIS   BILL
  TARI
 

  SUCH

  VARPELIDENS K-ESSA

  EROINA

  ITCH OFRIS   FINUCH NORDV-97 SUCH

  ASTER DELLE FARNIE

  NORDV-95 SV-96 NORDUCH

  RE' D'ABRUZZO CATERINA

   NV-97 NORDUCH

  ROUGHRIDER'S GLORIA  

  CUBANA

  ITCH REX
  NORDUCH INDIA

 

 
   

Foto: Ann Johansson

Foto: Ann Johansson

 

Mamma Essa

 

 

Pappa Diabolik

 

 

Mia 7 veckor

 

 

Mia 12 veckor

 

 

Mia 2 månader

 

 

Mia 6 månader

 

Mia 7 månader

Mia 9 månader

Mia 13 månader

Mia 2 år

 

IngEr's Design & Grafik 2008