Välkommen till mitt virtuella herbarium

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

Sida 7

Vinbär

Ribes alpinum.  Oxelösund
Måbär Röda vinbär Röda vinbär
Ribes uva-crispa  Oxelösund    
Krusbär    

Törelväxter

Mercurialis perennis. Kinnekulle Euphorbia cyparissias. Stigtomta
Skogsbingel Vårtörel Vårtörel
Euphorbia esula. Ålleberg Euphorbia esula. Ålleberg Euphorbia helioscopia. Himle Varberg
Vargtörel Vargtörel Revormtörel

Näveväxter

Nävor är ett kapitel för sig och gör mig väldigt osäker

Erodium cicutarium Oxelösund Geranium sylvaticum.  Oxelösun
Skatnäva Stinknäva Midsommarblomster
Geranium sanguineum.  Oxelösun Geranium lucidum. Treslövs tångallmänning Geranium pratense.  Oxelösun
Blodnäva Glansnäva Ängsnäva
     
Avdelningen för svårbestämda nävor
Geranium pusillum.  Oxelösun Geranium robertianum.  Oxelösun
Skatnäva Stinknäva - nej varje kronblad är tredelat

Klockväxter

Campanula trachelium. Ålleberg Campanula latifolia Kinnekulle  
Nässelklocka Hässleklocka  
Campanula rotundifolia. Himle Varberg Campanula rotundifolia. Skavsta Nyköping  
Liten blåklocka Liten blåklocka  vit  
Campanula persicifolia.  Oxelösund  
Stor blåklocka Stor blåklocka vit  
Campanula rapunculoides. Ålleberg Campanula glomerata. Sjöbo. Skåne Campanula patula. Bergsbo Åtvidaberg
Knölklocka Toppklocka Ängsklocka
Campanula cervicaria. Sjöbo, Skåne Jasione montana. Sjöbo Skåne. Jasione montana.  Rastplats - Galten-något i Skåne
Skogsklocka Blåmunkar Blåmunkar

Strävbladiga växter

Symphytum officinale. Kinnekulle Symphytum asperum, Ållebrg Symphytum uplandicum. Våtmarken Oxelösund
Äkta vallört Fodervallört Uppländsk vallört
Anchusa officinalis Oxelösund Anchusa officinalis Oxelösund
Oxtunga Oxtunga Fårtunga
Echium vulgare. Oxelösund Echium vulgare. Oxelösund Echium vulgare. Oxelösund
Blåeld Blåeld vit Blåeld rosa
Myosotis stricta.  Oxelösund Myosotis ramosissima.  Oxelösund
Fläcklungört Vårförgätmigej Backförgätmigej
Myosotis arvensis  Ekeby Eskilstuna Myosotis scorpioides. Himle Varberg Lithospermum arvense. Oxelösund
Åkerförgätmigej Äkta förgätmigej Sminkrot

Jungfrulinväxter

Polygala vulgaris.  Pumptorp Polygala serphyllifolia
Jungfrulin Jungfrulin rosa Hedjungfrulin
Polygala comosa comosa. Pumptorp  
Toppjungfrulin Jungfrulin vit  

Flockväxter

Torilis japonica.  Oxelösund Torilis japonica.  Oxelösund Pimpinella saxifrag,a Ekeby Eskilstuna
Rödkörvel Rödkörvel Bockrot
Heracleum mantegazzianum Kinnekulle Pimpinella major  Ålleberg Eupatorium cannabinum. Småland
Jättebjörnloka Stor bockrot Hampflockel
Aegopodium podagraria. Tvååker Anthriscus sylvestris Sunda Oxelösund Pastinaca sativa. Oxelösund
Kirskål Hundkäx Palsternacka
Angelica archangelica Tredje viken Varberg Angelica sylvestris Ekeby Eskilstuna Peucedanum palustre. Sätila
Kvanne Strätta Kärrsilja
Daucus carota  Oxelösund Daucus carota  Oxelösund Cicuta virosa  Sätila
Morot Morotsfröboll Sprängört
Eryngium planum. Hamre kulle Varberg Eryngium giganteum. Oxelösund
Stjärnflocka Ryskt martorn Silvermartorn