Välkommen till mitt virtuella herbarium

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

Sida 5

Nejlikväxter

Silene nutans. Vivestavägen Oxelösund Silene vulgaris. Kpåseberga Silene uniflora. Tredje viken Varberg
Backglim Smällglim Strandglim
Silene armeria. Skavsta Silene dioica. Ekbacken Oxelösund Lychnis viscaria. Skavsta
Rosenglim Rödblära Tjärblomster
Lychnis flos-cuculi Vagnhärad Dianthus deltoides. Oxelösund Dianthus barbatus. Svärta Nyköping
Praktnejlika Backnejlika Borstnejlika
Saponaria officinalis.  Oxelösund Stellaria media.  Oxelösund
Såpnejlika Vårarv Våtarv
Honckenya peploides . Tredje biken Varberg   Cerastium tomentosum Oxelösund
Saltarv   Silverarv
Sagina nodosa treslövsläge Moehringia trinervia.  Oxelösund Arenaria serpyllifolia. Oxelösund
Knutnarv Skogsnarv Sandnarv
Sagina procumbens.  Oxelösund Sagina procumbens.  Oxelösund  
Krypnarv Krypnarv  
Herniaria glabra Herniaria glabra Spergularia rubra.  Oxelösund
Knytling Knytlingblommor knappt 1 mm i diameter Rödnarv
Scleranthus annuus. Oxelösund Scleranthus annuus. Oxelösund Spergularia marina.  Oxelösund
Grönknavel Grönknavel Saltnarv
Stellaria graminea Treslövs Tångallmänning Stellaria holostea. Oxelösund Spergula arvensis
Grässtjärnblomma Buskstjärnblomma Åkerspergel

Slideväxter

Rumex hydrolapathum.  Forsmark Rumex crispus.  Oxelösund Rumex longifolius.  Oxelösund
Vattenskräppa Krusskräppa Gårdskräppa
Rumex aquaticus. Kinnekulle Rumex pseudonatronatus. Kåseberga Rumex acetosa
Hästskräppa Finnskräppa Ängssyra
 Rumex tennuifolius Ålleberg    
Rödsyra    
Rumex aquaticus Rumex aquaticus Rumex acetosella
Bergsyra Bergsyra hanblommor Bergsyra honblommor
Polygonum aviculare  Oxelösund Polygonum neglektum Polygonum microspermum. Ekeby Eskilstuna
Stor trampört Smal trampört Bägartrampört
Persicaria lapathifolia. Ålleberg Persicaria lapathifolia. Oxelösund Persicaria amphibia. Himle
Vanlig pilört Vanlig pilört Vattenpilört
Fallopia sachalinensis. Oxelösund Fallopia sachalinensis. Oxelösund  
Jätteslide Jätteslide  
Fallopia dumetorum Oxelösund Fallopia convolvulus.  Oxelösund Fallopia convolvulus.  Oxelösund
Lövbinda Åkerbinda Åkerbinda