Välkommen till mitt virtuella herbarium

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

Sida 3

Rosväxter.

Rosa glauca. Oxelösund Rosa glauca. Oxelösund Rosa villosa. Oxelösund
Daggros Daggros Hartsros
Rosa rugosa. Oxelösund Rosa rugosa. Oxelösund  
Vresros Röd Vresros vit  
Rosa pimpinellifolia Rosa agrestis  
Pimpinellaros Åkerros  
Rosa rubiginosa. Oxelösund Rosa rubiginosa. Oxelösund Rosa elliptica
Äppelros Äppelros Västkustros
Rosa dumalis. Oxelösund Rosa dumalis. Oxelösund Rosa obtusifolia. Oxelösund
Nyponros Nyponros Flikros
Filipendula ulmaria. Oxelösund Filipendula vulgaris. Oxelösund Rubus chamaemorus. Nävekvarn
Älggräs Brudbröd Hjortron  Utblommad
Rubus saxatilis. Oxelösund Rubus idaeus. Oxelösund Rubus subg. Rubus sect.
Stenbär Skogshallon Björnbär
Agrimonia eupatoria. Oxelösund Geum urbanum. Oxelösund Geum aleppicum. Oxelösund
Småborre Nejlikrot Rysk nejlikrot
Geum rivale. Oxelösund Geum rivale. Oxelösund Geum rivale. Oxelösund
Humleblomster Humleblomster Humleblomster fröboll
Cotoneaster horizontalis Potentilla palustris Koppartorp
Humleblomster vit Lingonoxbär Kråkklöver
Potentilla anserina. Oxelösund Potentilla reptans. Oxelösund Potentilla fruticosa. Oxelösund
Gåsört Revfingerört Tok
Potentilla argentea. Skavsta Potentilla subarenaria. Oxelösund Potentilla erecta. Oxelösund
Femfingerört Grå småfingerört Blodrot
 Potentilla recta  Rastplats - Galten-något  i Skåne Fragaria vesca. Oxelösund Fragaria moschata. Oxelösund
Styvfingerört Skogssmultron Parksmultron
Alchemilla Ålleberg Alchemilla monticola. Ålleberg Alchemilla glaucescens. Ålleberg
Daggkåpa Betesdaggkåpa Sammetsdaggkåpa
Malus domestica. Oxelösund Malus domestica. Oxelösund Chaenomeles Japonica
Apel Apel Rosenkvitten
Prunus padus. Oxelösund Amelanchier confusa. Ekeby Eskilstuna  

Hägg

Jag såg att häggen blommade, det kom en doft från den.

Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn.

Hon stod vid makaronerna och sydde på en klut

men när hon lyfte blicken hade häggen blommat ut.

Alf Henriksson

Svensk häggmispel

 

 

 

 

 

Prunus spinosa. Johannisberg Västerås Prunus spinosa. Ekeby Eskilstuna Sorbus intermedia. Oxelösund
Slån Slånbär Oxel
Sorbus aria. Oxelösund Sorbus hybrida. Ålleberg
Vitoxel Finnoxel Oxelvariant
Sorbus aucuparia. Oxelösund Sorbus aucuparia. Oxelösund
Rönn Rönn Rönnbär
Crataegus monogyna. Oxelösund Crataegus monogyna. Oxelösund Prunus cerasus. Oxelösund
Trubbhagtorn Hagtornsbär Surkörsbär