Välkommen till mitt virtuella herbarium

Foto ©  I Eichhorn Ohlsson och  © G Ohlsson där ej annat är angivet

All rights reserved    Copyright ©  I Eichhorn Ohlsson

Sida 2

Lejongapsväxter

Linaria vulgaris  Ekeby Eskilstuna

Linaria repensStyvfingerört

 Oxelösund
Gulsporre Strimsporre Gulsporre, strimsporre och hybrid
   
Nästan vit gulsporre    
Chaenorhinum minus. Sätila Rhinanthus vernalis Rhinanthus minor Ålleberg
Småsporre Äkta Höskallra    Ängsskallra
Verbascum nigrum Kinnekulle Verbascum thapsus. Oxelösund
Mörkt kungsljus Kungsljus Också ett Kungsljus men vilket?
Scrophularia nodosa. Oxelösund Scrophularia umbrosa
Flenört Strandflenört Flenört
Melampyrum pratense. Oxelösund
Ängskovall Ängskovall vit variant Ängskovall gul/grön variant
Melampyrum sylvaticum. Nävekvarn    
Skogskovall    
Digitalis purpurea. Oxelösund
Fingerborgsblomma Fingerborgsblomma Olika variationer
Veronica spicata  Ålleberg Veronica chamaedrys. Ålleberg Veronica officinalis. Oxelösund
Axveronika Teveronika Ärenpris
Veronica serpyllifolia. Ekeby Eskilstuna Veronica arvensis. Oxelösund
Majveronika Fältveronika Fältveronika 
Veronica beccabunga. Aspavägen Oxelösund Veronica persica. Oxelösund Veronica hederifolia. Oxelösund
Bäckveronika Trädgårdsveronika Murgrönsveronika
Veronica verna. Oxelösund Veronica agrestis. Oxelösund Veronica anagallis-aquatica. Kinekulle
Vårveronika Åkerveronika Vattenveronika
Veronica austriaca ssp. teucrium Euphrasia stricta. Skavsta Euphrasia nemorosa. Skavsta
 Praktveronika  teucrium Ögontröst Grå Ögontröst

Kransblommiga växter

Prunella grandiflora Prunella vulgaris. Oxelösund Prunella vulgaris. Oxelösund
Praktbrunört Brunört Vit brunört
Galeopsis bifida. Skavsta Galeopsis tetrahit. Ekeby Eskilstuna Ekeby Eskilstuna
Mjukdån Pipdån  vit Vitplister, Pipdån vit och rosa  
Galeopsis speciosa Ekeby Eskilstuna Galeopsis bifida. Himle Varberg Lamium album. Oxelösund
Hampdån Toppdån Vitplister
Lamium purpureum. Oxelösund Lamium amplexicaule. Dessa ex har små runda och helt slutna blommor som är självbefruktande.
Rödplister Mjukplister (kleistogama) Mjukplister (kleistogama)
Lamium hybridum  Oxelösund Stachys palustris. Nyköping Stachys palustris. Oxelösund
Flikplister Knölsyska Knölsyska
Glechoma hederacea. Ekeby Eskilstuna Stachys sylvatica Ålleberg Lavandula angustifolia. Oxelösund
Jordreva Stinksyska Lavendel
Ajuga pyramidalis Aspa cykelväg Stachys byzantina. Oxelösund
Blåsuga Lammöron Bergmynta
Origanum vulgare.  Ålleberg Mentha arvensis Sätila Mentha xvertcillata. Oxelösund
Kungsmynta Åkermynta Kransmynta
Nepeta grandiflora. Nävekvarn Thymus pulegioides Ålleberg Thymus serpyllum. Ålleberg
Blånepeta Stortimjan Backtimjan